23.1-9-63

คณะครูสอนการทำซูชิ ให้กับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 23 กันยายน 2563