21-9-63

ผอ.สมนึก พุ่มขุน มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563