19-9-63

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 19-20 กันยายน 2563