18-9-63

โครงการรณรงค์ป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมเยี่ยมชมเรือนจำ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 18 กันยายน 2563