28-7-63

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2563