17-7-63

คณะครูสอนการทำหน้ากากผ้าให้กับนักเรียนโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ (วัดโบสถ์วรดิตถ์) เพื่อให้นักเรียนได้ทำใช้เอง และมอบหน้ากากผ้าส่วนหนึ่งให้กับโรงเรียน วันที่ 17 กรกฎาคม 2563