10-7-63

ครูแผนกพณิชยการ สอนนักเรียนวัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ทำเฟสชิลด์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563