27-12-61

อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ปั๊ม ปตท. อ.พรชัยวัฒน์ จำกัด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562