23-12-61

งานประชุมวิชาการ อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562