21-12-61

กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ Fix it center ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย เทศบาลไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ วันที่ 21 ธันวาคม 2561