5-12-61

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเอนกประสงค์ 72 ปี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" วันที่ 5 ธันวาคม 2561