28.1-7-61

พิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 28 กรกฏาคม 2561