25.1-7-61

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูรชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 25 กรกฏาคม 2561