25-7-61

ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 25 กรกฏาคม 2561