26-12-62

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดอ่างทอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชโย จ.อ่างทอง วันที่ 26 ธันวาคม 2562