27.1-12-62

โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.บจก.อ.พรชัยวัฒน์ ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563