12-12-61

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จ.อ่างทอง วันที่ 12 ธันวาคม 2561