3-12-62

การประกวดสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วันที่ 3 ธันวาคม 2562  

Page | 1 | 2 | All

Page | 1 | 2 | All